Search This Blog

Wednesday, 21 August 2013

Update / Aktualizacja

As You can see, there are links to both english and polish version of website directly. Chapters 1-4 include solutions. I noticed that polish version of "C Primer Plus" sometimes has fewer exercises so some of them will be added later.

Jak zapewne widać, pojawiły się bezpośrednie linki zarówno do polskiej jak i angielskiej wersji strony. Rozdziały 1-4 zawierają kompletne rozwiązania. Polska wersja "Szkoły programowania" miejscami zawiera mniej ćwiczeń, więc jeśli ktoś korzysta z wersji angielskiej, to różnice będę uzupełniał wraz z dodawaniem dalszych rozdziałów.

No comments:

Post a Comment