Search This Blog

Friday, 9 August 2013

Jezyk C. Prata rozdzial 2 / C Primer Plus 2nd chapter solutions

Na stronie pojawiły się pierwsze rozwiązania. Dotyczą one 2 rozdziału podręcznika "Język C. Szkoła programowania." Autor: Stephen Prata.
Zadania są bardzo proste, po spokojnym zapoznaniu się z treścią rozdziału.
Moje wersje rozwiązań są dostosowane do treści rozdziałów, staram się nie stosować nic, czego nie było wcześniej w książce.
Zadania z pozostałych rozdziałów będą sukcesywnie dodawane.

I uploaded first solutions on the website. They concern 2nd chapter of "C Primer Plus" by Stephen Prata.
They're very easy after reading whole chapter from the book.
My versions are adjusted to chapter contents and I'm trying not to use anything, that wasn't used before in the book.

Next chapters solutions will be added gradually.

Regards, G.

No comments:

Post a Comment